w  Wałbrzychu

Na podstawie umowy ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu utworzyliśmy Niepubliczny Dom Dziecka składający się z:

  • Grupa socjalizacyjna „Rodzinka” 
  • Grupa socjalizacyjna „Promyk”
  • Grupa interwencyjna  
  • Grupa socjalizacyjna Promyczek”

więcej…