w  Wałbrzychu
1%

Prowadzimy Dom Dziecka w Wałbrzychu dla 100 wychowanków.
Przekaż 1% podatku na rzecz naszego stowarzyszenia - organizacji pożytku publicznego. Nr KRS 0000040714
konto 28 1560 0013 2242 2443 7787 0001

My na Facebooku

Sponsor
 pobrane
Statystyka

W dniu 24-02-2012 w Grupie Socjalizacyjnej „PROMYK”   odbyło się spotkanie prezentacyjne  Niepublicznego Domu Dziecka w Wałbrzychu. Celem spotkania było zapoznanie zebranych z nowo powstałą jednostką podległą Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu.  W spotkaniu uczestniczyli: Pani Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, Pani Urszula Polowy – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w  Wałbrzychu, przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Dyrektorzy Szkół z Wałbrzycha.

Podczas spotkania dyrektor Jolanta Surmaczyńska zaprezentowała  nową struktutę jednostki przekształonej z placówek podległych poprzednio Starostwu Powiatowemy w Wałbrzychu, określiła stan aktualny oraz zamierzenia na lata 2012-2016. Były występy artystyczne  wykonaniu wychowanków oraz finał konkursu na pieczenia ciasta.  Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej pochwalił dotychczasowe działania kierownictwa placówki. Pani poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska podziękowała za zaproszenie oraz wyraziła chęć pomocy dla NDD w Wałbrzychu przekazując dzieciom podobnie jak pana Prezydent słodycze.