w  Wałbrzychu
1%

Prowadzimy Dom Dziecka w Wałbrzychu dla 100 wychowanków.
Przekaż 1% podatku na rzecz naszego stowarzyszenia - organizacji pożytku publicznego. Nr KRS 0000040714
konto 28 1560 0013 2242 2443 7787 0001

My na Facebooku

Sponsor
 pobrane
Statystyka

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

DOM  DZIECKA „Nad Potokiem” przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka prosi  o  podanie  oferty cenowej  na  wykonanie:  USŁUGI CATERINGOWEJ  w  tym :    usługę przygotowania posiłków, usługę dowożenia posiłków, usługę dostarczenia posiłków.

Zapytanie -wzór zał 3

FORMULARZ OFERTY