w  Wałbrzychu

Już po raz trzeci Niepubliczny Dom Dziecka prowadzony przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka zorganizował bal charytatywny w hotelu „Maria”. Celem tej imprezy było zgromadzenie środków na uruchomienie sali terapii zajęciowej w Domu Dziecka „Promyk” przy ul. Moniuszki w Wałbrzychu. Ponadto część zebranych pieniędzy postanowiono przekazać
na pomoc dzieciom z Nepalu, które po trzęsieniu ziemi potrzebują pomocy. Honorowy patronat nad balem objął Roman Szełemej, Prezydent Miasta Wałbrzycha.

W piśmie skierowanym do dyrektora placówki Prezydent napisał m.in.:  „Wyrażam przekonanie, że idea ta uwrażliwi wałbrzyszan na potrzeby osób cierpiących i spotyka się z szerokim odzewem ze strony ludzi dobrego serca, a tym samym podjęte działania przyniosą istotne rezultaty w postaci wsparcia potrzebującym dzieciom w Nepalu dotkniętym trzęsieniem ziemi”.

Podczas imprezy okraszonej występem artystycznym śpiewali i tańczyli wychowankowie Domu Dziecka. Była również loteria fantowa i aukcja. Szczęśliwy uczestnik balu wylosował wycieczkę do Bułgarii ufundowaną przez jednego ze sponsorów. Na aukcji licytowano m.in. obraz Kazimierza Starościaka, wałbrzyskiego artysty-plastyka (za blisko 1500 zł), piłkę „Spartaka Moskwa” ze zdjęciami i podpisami piłkarzy oraz egzemplarz Konstytucji RP
z autografem marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego.

W sumie dochód uzyskany z balu to prawie 6 700 zł. Część z tych pieniędzy zostanie przeznaczona na wsparcie dla poszkodowanych dzieci z Nepalu.    Warto odnotować, że wśród gości licznie zgromadzonych na balu znalazły się posłanki na Sejm RP: Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Katarzyna Mrzygłocka i Anna Zalewska.