w  Wałbrzychu
1%

Prowadzimy Dom Dziecka w Wałbrzychu dla 100 wychowanków.
Przekaż 1% podatku na rzecz naszego stowarzyszenia - organizacji pożytku publicznego. Nr KRS 0000040714
konto 28 1560 0013 2242 2443 7787 0001

My na Facebooku

Sponsor
 pobrane
Statystyka

Już po raz trzeci Niepubliczny Dom Dziecka prowadzony przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka zorganizował bal charytatywny w hotelu „Maria”. Celem tej imprezy było zgromadzenie środków na uruchomienie sali terapii zajęciowej w Domu Dziecka „Promyk” przy ul. Moniuszki w Wałbrzychu. Ponadto część zebranych pieniędzy postanowiono przekazać
na pomoc dzieciom z Nepalu, które po trzęsieniu ziemi potrzebują pomocy. Honorowy patronat nad balem objął Roman Szełemej, Prezydent Miasta Wałbrzycha.

W piśmie skierowanym do dyrektora placówki Prezydent napisał m.in.:  „Wyrażam przekonanie, że idea ta uwrażliwi wałbrzyszan na potrzeby osób cierpiących i spotyka się z szerokim odzewem ze strony ludzi dobrego serca, a tym samym podjęte działania przyniosą istotne rezultaty w postaci wsparcia potrzebującym dzieciom w Nepalu dotkniętym trzęsieniem ziemi”.

Podczas imprezy okraszonej występem artystycznym śpiewali i tańczyli wychowankowie Domu Dziecka. Była również loteria fantowa i aukcja. Szczęśliwy uczestnik balu wylosował wycieczkę do Bułgarii ufundowaną przez jednego ze sponsorów. Na aukcji licytowano m.in. obraz Kazimierza Starościaka, wałbrzyskiego artysty-plastyka (za blisko 1500 zł), piłkę „Spartaka Moskwa” ze zdjęciami i podpisami piłkarzy oraz egzemplarz Konstytucji RP
z autografem marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego.

W sumie dochód uzyskany z balu to prawie 6 700 zł. Część z tych pieniędzy zostanie przeznaczona na wsparcie dla poszkodowanych dzieci z Nepalu.    Warto odnotować, że wśród gości licznie zgromadzonych na balu znalazły się posłanki na Sejm RP: Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Katarzyna Mrzygłocka i Anna Zalewska.