w  Wałbrzychu

W kwietniu br. dla 30 wychowanków Domu Dziecka „Rodzinka” w Wałbrzychu zorganizowano warsztaty i konkurs plastyczny na temat: „ZOO w mojej wyobraźni”.  Przedsięwzięcie to finansowane przez ING Bank Śląski zrealizowano wspólnie z oddziałem tej instytucji w Wałbrzychu w ramach projektu „Aktywizacja wychowanków wałbrzyskich domów dziecka”. Konkurs miał na celu pobudzenie kreatywności i zdolności artystycznych wychowanków domu dziecka.  Po części warsztatowej uczestnicy konkursu otrzymali słodki poczęstunek, a następnie odbyła się wystawa prac i wręczenie nagród.

Ustalono, że najciekawsza praca zostanie wysłana do wrocławskiego ZOO, w którym w marcu tego roku dzieci były na wyciecze i skąd czerpały inspirację do swoich prac. Wycieczka ta również była finansowana przez ING Bank Śląski w ramach realizowanego projektu.