w  Wałbrzychu
1%

Prowadzimy Dom Dziecka w Wałbrzychu dla 100 wychowanków.
Przekaż 1% podatku na rzecz naszego stowarzyszenia - organizacji pożytku publicznego. Nr KRS 0000040714
konto 28 1560 0013 2242 2443 7787 0001

My na Facebooku

Sponsor
 pobrane
Statystyka

W wyniku postępowania zapytania ofertowego na organizację  wypoczynku letniego  w  lipcu i sierpniu 2015 dla dzieci i młodzieży z Domu Dziecka  komisja pracująca w dniu 01-06-2015 w godzinach od 8-11  wyłoniła organizatorów wypoczynku dla wychowanków TKOPD w Wałbrzychu.

  • Ilość ofert – 7
  • Ilość odrzuconych  ofert – 0
  • Wykluczonych – 0

Wybrano następujące oferty:

  • Oferta nr 3  – SOKÓŁ TOUR SERVICE – Ewelina Miech, ul. Świerczewskiego 41, 57-340 Duszniki Zdrój – cena oferty na 1 uczestnika 826 zł
    • Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza  spośród ofert
  • Oferta nr 5 – Wojciech Gabrielski, ul. Św. Augustyna 32/19, 42-226 Częstochowa  cena oferty na 1 uczestnika 833 zł
    • Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza  spośród ofert

Umowy w sprawie realizacji zamówienia będą zawarte po upływie 5 dni od daty umieszczenia zawiadomienia.

Dyrektor Niepububicznego Domu Dziecka TKOPD Jolanta Surmaczyńska

 

Zbiorcze zestawienie ofert wałbrzych