w  Wałbrzychu

W wyniku postępowania zapytania ofertowego na organizację  wypoczynku letniego  w  lipcu i sierpniu 2015 dla dzieci i młodzieży z Domu Dziecka  komisja pracująca w dniu 01-06-2015 w godzinach od 8-11  wyłoniła organizatorów wypoczynku dla wychowanków TKOPD w  Lubominie

  • Ilość ofert – 7
  • Ilość odrzuconych  ofert – 0
  • Wykluczonych – 0

Wybrano następujące oferty:

  • Oferta nr 5 – Wojciech Gabrielski, ul. Św. Augustyna 32/19, 42-226 Częstochowa  cena oferty na 1 uczestnika 833 zł
    • Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza  spośród ofert

Umowy w sprawie realizacji zamówienia będą zawarte po upływie 5 dni od daty umieszczenia zawiadomienia.

Dyrektor Niepububicznego Domu Dziecka TKOPD Jolanta Surmaczyńska

Zbiorcze zestawienie ofert lubomin