w  Wałbrzychu

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST- PARK”Sp.z o.o.
ul.Uczniowska 16, 58-306 WAŁBRZYCH

 pobrane

 

Dyrekcja Niepublicznego Domu Dziecka TKPOD w Wałbrzychu składa serdeczne podziękowanie za pomoc zakupie pomocy dydaktycznych oraz przeprowadzenie  zajęć w ramach projektu „Reedukacja wczesnoszkolna dla dzieci z trudnościami  w nauce”

Mając nadzieję na dalszą współpracę łączę podziękowania również od dzieci, dla których taka pomoc jest nieodzowna dla wyrównywania szans edukacyjnych.