w  Wałbrzychu

W hotelu „Maria” odbyło się spotkanie noworoczne z przyjaciółmi Niepublicznego Domu Dziecka w Wałbrzychu. Zaproszeni byli przedstawiciele władz miasta, Sądu Rejonowego, MOPS, Policji i sponsorzy.
Wieloletnim współpracownikom i sponsorom, dzięki którym możemy poprawiać standard życia wychowanków Domu Dziecka wręczono podziękowania i szklane statuetki w kształcie serc z wygrawerowaną dedykacją: „Przyjacielowi Niepublicznego Domu Dziecka Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka
w Wałbrzychu….”
Statuetki przyznano: Prezydentowi Wałbrzycha Romanowi Szełemejowi,
Prezesowi Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” Barbarze Kasnikowskiej, Radzie Sołeckiej i mieszkańcom Krzeszowa, Dorocie Barańskiej z hotelu „Maria” oraz firmie „Cersanit”.
Wystąpił zespół muzyczny Liko Band i wychowankowie Domu Dziecka.

27.01.2016 Spotkanie z przyjaciółmi dzieci z domów dziecka Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w hotelu MARIA

Posted by Piotr Kwiatkowski on 27 styczeń 2016