w  Wałbrzychu

40 wychowanków z domów dziecka w Wałbrzychu i Lubominie spędziło ferie zimowe w Borkowie koło Kielc – w popularnym ośrodku wypoczynkowym. Wśród sosnowych lasów i bliskości zalewu dzieciaki spędzały aktywnie czas wolny od 1 do 13 lutego br.
Pobyt w regionie kieleckim był nowym doświadczeniem i okazją do poznania atrakcji na terenach dotąd nieznanych naszym wychowankom, którzy odebrali sporą dawkę wiedzy
z zakresu geografii i historii. Nasi podopieczni byli na szczycie Łysej Góry i zwiedzali Bazylikę na Św. Krzyżu, Muzeum Zabawy i Zabawek oraz Centrum Geoedukacji w Kielcach, gdzie obejrzeli film 5D zaglądając „Do wnętrza Ziemi”.
Dzieci odwiedziły rezerwat przyrody Wietrznia (3 km od centrum Kielc), gdzie widziały namiastkę rafowych wapieni kadzieleńskich. W tym miejscu bowiem znajdują się rzadko występując skamienieliny m.in. koralowców i gąbek krzemionkowych oraz unikalna fauna ryb kopalnianych. W rezerwacie można obserwować rezultaty zjawisk krasowych: osuwiska, kotły, misy, kominy i jaskinie.
Uczestnicy zimowiska byli też w Muzeum Patriotyzmu w Kielcach, w stadninie koni w Borkowie. Ponadto jeździli bryczką, grali w kręgle i poznawali zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Gościli u leśnika i w Straży Pożarnej, gdzie oglądali pokazy ratownictwa drogowego. Wyjechali do domów wypoczęci i zadowoleni.