w  Wałbrzychu
1%

Prowadzimy Dom Dziecka w Wałbrzychu dla 100 wychowanków.
Przekaż 1% podatku na rzecz naszego stowarzyszenia - organizacji pożytku publicznego. Nr KRS 0000040714
konto 28 1560 0013 2242 2443 7787 0001

My na Facebooku

Sponsor
 pobrane
Statystyka

 

Dyrekcja Niepublicznego Domu Dziecka TKOPD w Wałbrzychu informuje,że z przyczyn niezależnych od zamawiającego ,,zmianie ulega termin spływu ofert na wypoczynek letni dla wychowanków  domu dziecka w Wałbrzychu.

Ustala się nowy termin spływu ofert na dzień 29.VI.2016 .

Otwarcie ofert i wybór najlepszej oferty nastąpi w dniu 30.VI.2016 o godz.13 w siedzibie NDDz”Rodzinka” przy ulicy Wrocławskiej 115 o godz.13.

Jednocześnie dyrekcja NDDZ w Wałbrzychu ,zastrzega sobie unieważnienie zapytania ofertowego na wypoczynek letni dla wychowanków domu dziecka w Wałbrzychu w całości.

 

Informujemy ,że otwarcie ofert na wypoczynek letni dla wychowanków domu dziecka w Lubominie nie ulega zmianie .