w  Wałbrzychu

 

Dyrekcja Niepublicznego Domu Dziecka TKOPD w Wałbrzychu informuje,że z przyczyn niezależnych od zamawiającego ,,zmianie ulega termin spływu ofert na wypoczynek letni dla wychowanków  domu dziecka w Wałbrzychu.

Ustala się nowy termin spływu ofert na dzień 29.VI.2016 .

Otwarcie ofert i wybór najlepszej oferty nastąpi w dniu 30.VI.2016 o godz.13 w siedzibie NDDz”Rodzinka” przy ulicy Wrocławskiej 115 o godz.13.

Jednocześnie dyrekcja NDDZ w Wałbrzychu ,zastrzega sobie unieważnienie zapytania ofertowego na wypoczynek letni dla wychowanków domu dziecka w Wałbrzychu w całości.

 

Informujemy ,że otwarcie ofert na wypoczynek letni dla wychowanków domu dziecka w Lubominie nie ulega zmianie .