w  Wałbrzychu
1%

Prowadzimy Dom Dziecka w Wałbrzychu dla 100 wychowanków.
Przekaż 1% podatku na rzecz naszego stowarzyszenia - organizacji pożytku publicznego. Nr KRS 0000040714
konto 28 1560 0013 2242 2443 7787 0001

My na Facebooku

Sponsor
 pobrane
Statystyka

Dyrektor Niepublicznego Domu Dziecka w Wałbrzychu,  informuje o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na wypoczynek letni dla wychowanków Niepublicznego Domu Dziecka w Wałbrzychu. Wszystkie oferty wpłynęły z zachowaniem terminu. Wpłynęło 8 ofert w zaklejonych i prawidłowo oznakowanych kopertach. Jedna oferta została wycofana przez organizującego wypoczynek.

Komisja w składzie:

Ewa Chaba -przewodniczący
Mariola Wrona-członek
Elżbieta Biernaczyk – członek

dokonała otwarcia ofert wg. kolejności:

  1. Biuro Podróży „Wigra”  -Warszawa                                                              cena 1.259 zł/osoba
  2. Magdalena Siskiewicz  New Challange  -Kraków                                       cena  1.155zł/osoba
  3. Biuro Usługowo -Turystyczne -„Atlantic”-Rzeszów                                  cena  1.195  /osoba
  4. Biuro Podróży „Poltur”  – Zielona Góra                                                       cena  1.165 zł/osoba
  5. A.Parma Stacja Event -Kraków                                                                     cena 985   zł/osoba
  6. PTU IN TOUR -Beskidy  -Bielsko -Biała                                                     cena  715 zł/osoba
  7. Biuro Podróży „Glob”  -Opole                                                                        cena 1.360/0soba

 

Komisja postanowiła uznać, że oferta nr 6 – jako najtańsza – PTU IN TOUR  Beskidy – Bielsko-Biała  opiewająca na kwotę 715 zł/osoba, jest rażąco niska i może spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa i właściwego standardu usług w czasie wypoczynku naszych podopiecznych. W związku z powyższym oferta nr 6 została odrzucona.

Została wybrana oferta następna w kolejności cenowej tj.nr 5 –  A.Parma Stacja Event  z kwotą 985 zł/osoba.

 

Jolanta Surmaczyńska – dyrektor.