w  Wałbrzychu
1%

Prowadzimy Dom Dziecka w Wałbrzychu dla 100 wychowanków.
Przekaż 1% podatku na rzecz naszego stowarzyszenia - organizacji pożytku publicznego. Nr KRS 0000040714
konto 28 1560 0013 2242 2443 7787 0001

My na Facebooku

Sponsor
 pobrane
Statystyka

W dniu 30.01.2017 roku komisja rozstrzygnęła konkurs ofert, na organizację wypoczynku zimowego dla wychowanków Domu Dziecka „Nad potokiem „w Lubominie.  Oferty były otwierane w kolejności wpływu, zostały ponumerowane i sprawdzone pod względem wymogów nałożonych przez zamawiającego.

Wpłynęło 5 ofert

  • Oferta nr 1  wpłynęła w dniu 24.01.2017 r „Afor” spółka z.oo -Kielce
  • Oferta nr 2  wpłynęła  w dniu 25.01.2017 r „New Challenge” -Kraków
  • Oferta nr 3  wpłynęła w dniu 26.01.2017 r UHotel – Jelenia Góra.
  • Oferta nr 4  wpłynęła  w dniu 27.01.2017 r  OW „Sabat” -Wrocław
  • Oferta nr 5  wpłynęła w dniu 30 .01.2017 r „Atlantic” Rzeszów

Komisja dokonała otwarcia ofert.

  • 0ferta nr 1 cena za jednego uczestnika – 1035,72 zł
  • oferta nr 2 cena za jednego uczestnika  – 1709,90 zł
  • oferta nr 3 cena za jednego uczestnika  – 1370 ,00zł
  • oferta nr 4 cena za jednego uczestnika  – 966 ,00 zł
  • oferta nr 5  – oferta została wyłączona z przyczyn formalnych, nie zawierała prawidłowo wypełnionego formularza wymaganego w postępowaniu przez zamawiającego.

Komisja wybrała ofertę nr 4    .OW ‚Sabat” Marek Sabat Wrocław  z kwotą 966 za jednego wychowanka.

 

Wałbrzych dnia 30.01.2017    godz,19.50                                 

             Dyrektor                                                                     

   Jolanta Surmaczyńska.