w  Wałbrzychu

Przetarg

Dostawa artykułów spożywczych do Niepublicznego Domu Dziecka w Wałbrzychu prowadzonego przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu.
Numer ogłoszenia: 213029 – 2014; data zamieszczenia: 08.10.2014

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych różnych do Niepublicznego Domu Dziecka prowadzonego przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu, w tym: Grupa nr I : Dostawy mięsa i produktów mięsnych Grupa nr II : Dostawy produktów mrożonych i rybnych Grupa nr… Czytaj dalej

Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawy artykułów spożywczych do Niepublicznego Domu Dziecka w Wałbrzychu prowadzonego przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka  w  Wałbrzychu” przeprowadzonym w trybie przetargu  nieograniczonego ogłoszonego w dniu 22.09.2013r., BZP 192893 – 2013.

WYNIKI