Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

w  Wałbrzychu

1%

Prowadzimy Dom Dziecka w Wałbrzychu dla 100 wychowanków.
Przekaż 1% podatku na rzecz naszego stowarzyszenia - organizacji pożytku publicznego. Nr KRS 0000040714
konto 28 1560 0013 2242 2443 7787 0001

My na Facebooku

Sponsor

 pobrane

na zorganizowanie wypoczynku letniego dla wychowanków Domu Dziecka „Nad Potokiem” w Lubominie.

           Dyrektor Domu Dziecka „Nad Potokiem” w Lubominie uprzejmie informuje, że w sprawie zapytania ofertowego dotyczącego zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci z Domu Dziecka „Nad Potokiem” w Lubominie (publikacja   z dnia 3 czerwca 2020 r. ) wpłynęło 8 ofert:

  1. ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec Opatów – 1.07-14.07.20 r.  cena: 16660,00 zł;
  2. Tour&Travel Poland s.c. – 12-25.07.2020 r. cena: 1360,00… Czytaj dalej

Komisja dnia 23.10.2019 r. o godz. 15 dokonała otwarcia ofert dotyczących: Przygotowania i dostarczania we własnych opakowaniach obiadów dwudaniowych na teren Domu Dziecka ,,Nad Potokiem ” w Lubominie.

Wpłynęły dwie oferty:

    Oferta nr 1): Party Serwis ,,Centrum” Zasada Jacek

    Oferta nr 2): M&A s.c. Adam Hryń, Barbara Hryń, Monika Rucińska

         Wybrano ofertę M&A s.c. Adam Hryń, Barbara Hryń, Monika Rucińska z kwotą 13,00 zł brutto  za jeden obiad. Oferta ta lepiej spełnia warunki i wymogi postawione przez… Czytaj dalej

prosi  o  podanie  oferty cenowej  na  wykonanie zadania:

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
z Domu Dziecka „Nad Potokiem” w Lubominie

I. Zamawiający: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu, ul. Grodzka 26/31, 58-316 Wałbrzych

II. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2010r. Nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami).

III.   Przedmiotem zamówienia jest wypoczynek letni dla max. 14 dzieci (minimum 10 ) – wychowanków… Czytaj dalej

Komisja w skladzie:

Jolanta Surmaczyńska 
Małgorzata Dobrosielska 

dnia 07.09.2018 r. o godz. 16.15 dokonała otwarcia ofert dotyczących: Przygotowania i dostarczania we własnych opakowaniach obiadów dwudaniowych na teren Domu Dziecka ,,Nad Potokiem ” w Lubominie.

Wpłynęły dwie oferty:

  • Oferta nr 1 Party Serwis ,,Centrum” Zasada Jacek 
  • Oferta nr 2 ,,Rudex” Agnieszka Furman 

Wybrano ofertę, Party Serwis ,,Centrum ” Zasada Jacek z kwotą 12,50 netto za jeden obiad. Oferta spełnia warunki i wymogi postawione przez zamawiającego i została wybrana do realizacji. 

Beata Galanty- Kozłowska 

Dyrektor Domu Dziecka ,,Nad Potokiem” w Lubominie

Prosimy  o  podanie  oferty cenowej  na  wykonanie zadania  „Przygotowanie i dostarczenie we własnych opakowaniach obiadów dwudaniowych na teren Domu Dziecka „Nad Potokiem” w Lubominie”

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia pod nazwą:

 „Przygotowanie i dostarczenie we własnych opakowaniach obiadów dwudaniowych

na teren Domu Dziecka „Nad Potokiem”w Lubominie”

 Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) Zamawiający:

 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka… Czytaj dalej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytań ofertowych na przygotowanie i dostarczenie we własnych opakowaniach obiadów dwudaniowych na teren Domu Dziecka „Nad Potokiem” w Lubominie

Dyrektor Domu Dziecka „Nad Potokiem” w Lubominie informuje, że w sprawie zapytania ofertowego dotyczącego posiłków dla naszej placówki (publikacja z 2 stycznia 2018 r. na stronie www.kopd.walbrzych.pl) wpłynęła jedna oferta (zgodna) tj. Party Serwis „Centrum” Jacek Zasada, ul. Kosteckiego 16, 58-305 Wałbrzych.
Oferta spełnia warunki i wymogi postawione przez Zamawiającego i została wybrana do realizacji.

 

Jolanta Surmaczyńska
Dyrektor Domu Dziecka
„Nad Potokiem” w Lubominie

 

Wałbrzych, 19.01.2018 r.

Prosimy  o  podanie  oferty cenowej  na  wykonanie zadania  „Przygotowanie i dostarczenie we własnych opakowaniach obiadów dwudaniowych na teren Domu Dziecka „Nad Potokiem” w Lubominie”

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia pod nazwą:

 

„Przygotowanie i dostarczenie we własnych opakowaniach obiadów dwudaniowych

na teren Domu Dziecka „Nad Potokiem”w Lubominie”

 

Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) Zamawiający:

 

Terenowy Komitet Ochrony… Czytaj dalej