w  Wałbrzychu
1%

Prowadzimy Dom Dziecka w Wałbrzychu dla 100 wychowanków.
Przekaż 1% podatku na rzecz naszego stowarzyszenia - organizacji pożytku publicznego. Nr KRS 0000040714
konto 28 1560 0013 2242 2443 7787 0001

My na Facebooku

Sponsor
 pobrane
Statystyka

 

 

Sprawozdanie ze  zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka  w Wałbrzychu w okresie od 10 kwietnia 2011 do 31 grudnia 2011 r.

 

Organizator zbiórki:
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 115, 58-306 Wałbrzych

Na rzecz: XXXXXXXXX, chorego na raka mózgu

 

Nazwa organu wydającego zezwolenie i nr

Prezydent miasta Wałbrzycha WOiSO.DSO. 5311.3.2011

 

Suma zebranych  ofiar pieniężnych uwzględniająca ilość i rodzaj zebranych
środków:
1792,98 zł

W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano środki pieniężne
w wysokości:
1792,98 zł

 

Zbiórka została  przeprowadzona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w następujących formach:

  1. dobrowolne kwoty wrzucane do puszek w czasie festynu: 682,93 zł
  2. dobrowolne kwoty wpłacane na wskazane konto:  1110,00 zł

– odsetki  od środków na rachunku bankowym:                     0,05 zł

Razem:                       1792,98 zł

 

  1. koszty  obsługi organizacji zbiórki i opłaty bankowe za rachunek: 142,31zł

 

Do przekazania na pokrycie kosztów związanych z leczeniem pozostała kwota: 1650,67 zł

Uzyskane środki finansowe ze zbiórki publicznej zostały rozdysponowane w następujący sposób:

Zebrane środki przekazano rodzicom chłopca  na pokrycie kosztów przejazdu  samochodem prywatnym do Kliniki Onkologicznej

 

 

Za Zarząd TKOPD w Wałbrzychu

Jolanta Surmaczyńska