Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

w  Wałbrzychu

Prosimy  o  podanie  oferty cenowej  na  wykonanie zadania  „Przygotowanie i dostarczenie we własnych opakowaniach obiadów dwudaniowych na teren Domu Dziecka „Nad Potokiem” w Lubominie”

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia pod nazwą:

 

„Przygotowanie i dostarczenie we własnych opakowaniach obiadów dwudaniowych

na teren Domu Dziecka „Nad Potokiem”w Lubominie”

 

Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) Zamawiający:

 

Terenowy Komitet Ochrony… Czytaj dalej

Wychowankowie z Domu Dziecka „Nad Potokiem” w Lubominie spędzali ferie zimowe w Międzygórzu – ulubionym miejscu pobytu księżnej Marianny Oriańskiej, odwiedzanym kiedyś przez słynnego biskupa Karola Wojtyłę.

         Choć potok Czyżynka szemrzący w sąsiedztwie  Domu w Lubominie ma swój urok, to jednak nie może konkurować z wodospadem Wilczki, który -obok Ogrodu Bajek i Góry Iglicznej – należy do żelaznych atrakcji turystycznych poczas pobytu
w Międzygórzu.

         Tegoroczne zimowisko, które zorganizował Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu  w dniach od… Czytaj dalej

W dniu 30.01.2017 roku komisja rozstrzygnęła konkurs ofert, na organizację wypoczynku zimowego dla wychowanków Domu Dziecka „Nad potokiem „w Lubominie.  Oferty były otwierane w kolejności wpływu, zostały ponumerowane i sprawdzone pod względem wymogów nałożonych przez zamawiającego.

Wpłynęło 5 ofert

  • Oferta nr 1  wpłynęła w dniu 24.01.2017 r „Afor” spółka z.oo -Kielce
  • Oferta nr 2  wpłynęła  w dniu 25.01.2017 r „New Challenge” -Kraków
  • Oferta nr 3  wpłynęła w dniu 26.01.2017 r UHotel – Jelenia Góra.
  • Oferta nr 4  wpłynęła  w dniu 27.01.2017… Czytaj dalej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytań ofertowych na przygotowanie i dostarczenie we własnych opakowaniach obiadów dwudaniowych na teren Domu Dziecka „Nad Potokiem” w Lubominie

Dyrektor Domu Dziecka „Nad Potokiem” w Lubominie informuje, że wpłynęła jedna oferta (zgodna) tj. Party Serwis „Centrum” Jacek Zasada, ul. Kosteckiego 16, 58-305 Wałbrzych.
Oferta spełnia warunki i wymogi postawione przez Zamawiającego i została wybrana do realizacji.

Jolanta Surmaczyńska
Dyrektor Domu Dziecka
„Nad Potokiem” w Lubominie

Prosimy  o  podanie  oferty cenowej  na  wykonanie zadania  „Przygotowanie i dostarczenie we własnych opakowaniach obiadów dwudaniowych na teren Domu Dziecka „Nad Potokiem” w Lubominie”

 

 

 

 

 

Nr sprawy: 1/12/2016                                                            Wałbrzych, dnia 12 grudnia 2016 r.

 

 

 

 

 

                                                                       ……………………………………………………………………..

                                                                                              (nazwa i adres wykonawcy

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia pod nazwą:

 

„Przygotowanie i dostarczenie we własnych opakowaniach obiadów dwudaniowych

na teren Domu Dziecka „Nad Potokiem”w Lubominie”

 

Na podstawie… Czytaj dalej

Są chwile, co długo w pamięci zostają, choć czas upływa, nie przemija.
Są też osoby, które poznane nie będą nigdy już zapomniane.

Za lata pracy i dobrze wypełnione obowiązki, za chwile, które wspólnie przeżyliśmy, za trud, zaangażowanie i uczciwość

serdecznie dziękuję.

Życzę powodzenia w osiąganiu celów zawodowych i szczęścia w życiu osobistym

Za  Zarząd TKOPD w Wałbrzychu

Jolanta Surmaczyńska

Dyrektor Niepublicznego Domu Dziecka w Wałbrzychu,  informuje o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na wypoczynek letni dla wychowanków Niepublicznego Domu Dziecka w Wałbrzychu. Wszystkie oferty wpłynęły z zachowaniem terminu. Wpłynęło 8 ofert w zaklejonych i prawidłowo oznakowanych kopertach. Jedna oferta została wycofana przez organizującego wypoczynek.

Komisja w składzie:

Ewa Chaba -przewodniczący
Mariola Wrona-członek
Elżbieta Biernaczyk – członek

dokonała otwarcia ofert wg. kolejności:

  1. Biuro Podróży „Wigra”  -Warszawa                          … Czytaj dalej