w  Wałbrzychu
1%

Prowadzimy Dom Dziecka w Wałbrzychu dla 100 wychowanków.
Przekaż 1% podatku na rzecz naszego stowarzyszenia - organizacji pożytku publicznego. Nr KRS 0000040714
konto 28 1560 0013 2242 2443 7787 0001

My na Facebooku

Sponsor
 pobrane

Bez kategorii

na zorganizowanie wypoczynku letniego dla wychowanków Domu Dziecka „Nad Potokiem” w Lubominie.

           Dyrektor Domu Dziecka „Nad Potokiem” w Lubominie uprzejmie informuje, że w sprawie zapytania ofertowego dotyczącego zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci z Domu Dziecka „Nad Potokiem” w Lubominie (publikacja   z dnia 3 czerwca 2020 r. ) wpłynęło 8 ofert:

  1. ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec Opatów – 1.07-14.07.20 r.  cena: 16660,00 zł;
  2. Tour&Travel Poland s.c. – 12-25.07.2020 r. cena: 1360,00… Czytaj dalej

Komisja dnia 23.10.2019 r. o godz. 15 dokonała otwarcia ofert dotyczących: Przygotowania i dostarczania we własnych opakowaniach obiadów dwudaniowych na teren Domu Dziecka ,,Nad Potokiem ” w Lubominie.

Wpłynęły dwie oferty:

    Oferta nr 1): Party Serwis ,,Centrum” Zasada Jacek

    Oferta nr 2): M&A s.c. Adam Hryń, Barbara Hryń, Monika Rucińska

         Wybrano ofertę M&A s.c. Adam Hryń, Barbara Hryń, Monika Rucińska z kwotą 13,00 zł brutto  za jeden obiad. Oferta ta lepiej spełnia warunki i wymogi postawione przez… Czytaj dalej

prosi  o  podanie  oferty cenowej  na  wykonanie zadania:

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
z Domu Dziecka „Nad Potokiem” w Lubominie

I. Zamawiający: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu, ul. Grodzka 26/31, 58-316 Wałbrzych

II. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2010r. Nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami).

III.   Przedmiotem zamówienia jest wypoczynek letni dla max. 14 dzieci (minimum 10 ) – wychowanków… Czytaj dalej

Komisja w skladzie:

Jolanta Surmaczyńska 
Małgorzata Dobrosielska 

dnia 07.09.2018 r. o godz. 16.15 dokonała otwarcia ofert dotyczących: Przygotowania i dostarczania we własnych opakowaniach obiadów dwudaniowych na teren Domu Dziecka ,,Nad Potokiem ” w Lubominie.

Wpłynęły dwie oferty:

  • Oferta nr 1 Party Serwis ,,Centrum” Zasada Jacek 
  • Oferta nr 2 ,,Rudex” Agnieszka Furman 

Wybrano ofertę, Party Serwis ,,Centrum ” Zasada Jacek z kwotą 12,50 netto za jeden obiad. Oferta spełnia warunki i wymogi postawione przez zamawiającego i została wybrana do realizacji. 

Beata Galanty- Kozłowska 

Dyrektor Domu Dziecka ,,Nad Potokiem” w Lubominie

Prosimy  o  podanie  oferty cenowej  na  wykonanie zadania  „Przygotowanie i dostarczenie we własnych opakowaniach obiadów dwudaniowych na teren Domu Dziecka „Nad Potokiem” w Lubominie”

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia pod nazwą:

 „Przygotowanie i dostarczenie we własnych opakowaniach obiadów dwudaniowych

na teren Domu Dziecka „Nad Potokiem”w Lubominie”

 Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) Zamawiający:

 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka… Czytaj dalej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytań ofertowych na przygotowanie i dostarczenie we własnych opakowaniach obiadów dwudaniowych na teren Domu Dziecka „Nad Potokiem” w Lubominie

Dyrektor Domu Dziecka „Nad Potokiem” w Lubominie informuje, że w sprawie zapytania ofertowego dotyczącego posiłków dla naszej placówki (publikacja z 2 stycznia 2018 r. na stronie www.kopd.walbrzych.pl) wpłynęła jedna oferta (zgodna) tj. Party Serwis „Centrum” Jacek Zasada, ul. Kosteckiego 16, 58-305 Wałbrzych.
Oferta spełnia warunki i wymogi postawione przez Zamawiającego i została wybrana do realizacji.

 

Jolanta Surmaczyńska
Dyrektor Domu Dziecka
„Nad Potokiem” w Lubominie

 

Wałbrzych, 19.01.2018 r.

Prosimy  o  podanie  oferty cenowej  na  wykonanie zadania  „Przygotowanie i dostarczenie we własnych opakowaniach obiadów dwudaniowych na teren Domu Dziecka „Nad Potokiem” w Lubominie”

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia pod nazwą:

 

„Przygotowanie i dostarczenie we własnych opakowaniach obiadów dwudaniowych

na teren Domu Dziecka „Nad Potokiem”w Lubominie”

 

Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) Zamawiający:

 

Terenowy Komitet Ochrony… Czytaj dalej