w  Wałbrzychu
1%

Prowadzimy Dom Dziecka w Wałbrzychu dla 100 wychowanków.
Przekaż 1% podatku na rzecz naszego stowarzyszenia - organizacji pożytku publicznego. Nr KRS 0000040714
konto 28 1560 0013 2242 2443 7787 0001

My na Facebooku

Sponsor
 pobrane

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu

Numer  KRS 0000040714

Przewodnicząca -Jolanta Surmaczyńska
Wiceprzewodnicząca -Jadwiga Miczek
Skarbnik -Dorota Zarzycka
Członek Zarządu -Filomena Ewa Drohomirecka
Sekretarz -Zygmunt Marian Ganowski

Komisja Rewizyjna

Marzena Maria Sieradzka-Kaczmarek
Milena Iwona Balwierz
Lidia Starzyk