Wyniki zapytania ofertowego

Komisja dnia 23.10.2019 r. o godz. 15 dokonała otwarcia ofert dotyczących: Przygotowania i dostarczania we własnych opakowaniach obiadów dwudaniowych na teren Domu Dziecka ,,Nad Potokiem ” w Lubominie.

Wpłynęły dwie oferty:

    Oferta nr 1): Party Serwis ,,Centrum” Zasada Jacek

    Oferta nr 2): M&A s.c. Adam Hryń, Barbara Hryń, Monika Rucińska

         Wybrano ofertę M&A s.c. Adam Hryń, Barbara Hryń, Monika Rucińska z kwotą 13,00 zł brutto  za jeden obiad. Oferta ta lepiej spełnia warunki i wymogi postawione przez zamawiającego i dlatego została wybrana do realizacji.

                           

                                      Dyrektor Domu Dziecka ,,Nad Potokiem”

                            w Lubominie