w  Wałbrzychu
1%

Prowadzimy Dom Dziecka w Wałbrzychu dla 100 wychowanków.
Przekaż 1% podatku na rzecz naszego stowarzyszenia - organizacji pożytku publicznego. Nr KRS 0000040714
konto 28 1560 0013 2242 2443 7787 0001

My na Facebooku

Sponsor
 pobrane

na zorganizowanie wypoczynku letniego dla wychowanków Domu Dziecka „Nad Potokiem” w Lubominie.

           Dyrektor Domu Dziecka „Nad Potokiem” w Lubominie uprzejmie informuje, że w sprawie zapytania ofertowego dotyczącego zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci z Domu Dziecka „Nad Potokiem” w Lubominie (publikacja   z dnia 3 czerwca 2020 r. ) wpłynęło 8 ofert:

  1. ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec Opatów – 1.07-14.07.20 r.  cena: 16660,00 zł;
  2. Tour&Travel Poland s.c. – 12-25.07.2020 r. cena: 1360,00 zł za 1 uczestnika;
  3. Sportfun Michał Ważyk Rumia -14 dni, cena: 2700,00 zł za 1 uczestnika;
  4. Magdalena Siśkiewicz New Challenge Kraków – 14 dni, cena: 28798,00 zł
  5. Ośrodek Wypoczynkowy„Sabat” w Dzierżoniowie- 1.07 – 19.07.20, cena: 18810,00zł
  6. Maciej Putaj Lech 93 FHU Kraków – 14 dni, cena: 27440,00zł
  7. Sun & More Szczecin – 8-21.07.20 – cena:31500,00 zł
  8. WŁÓCZYKIJ  Sebastian Cienkosz Kraków – 14 dni, cena: 26584,00 zł

           Dnia 25 czerwca 2020r. o godz.17  Komisja w składzie : Beata Galanty – Kozłowska – dyrektor placówki, dokonała otwarcia ofert i wyboru jednej z nich.

          Do realizacji została wybrana oferta złożona przez Ośrodek Wypoczynkowy „Sabat” w Dzierżoniowie. Oferta spełnia warunki i wymogi formalne postawione przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza.

   Beata Galanty – Kozłowska – dyrektor Domu Dziecka

Marzena Sieradzka – Kaczmarek – wychowawca

     Jolanta Macudzińska – wychowawca