Sprawozdanie 31.12.2011 r.

 

 

Sprawozdanie ze  zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka  w Wałbrzychu w okresie od 10 kwietnia 2011 do 31 grudnia 2011 r.

 

Organizator zbiórki:
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 115, 58-306 Wałbrzych

Na rzecz: XXXXXXXXX, chorego na raka mózgu

 

Nazwa organu wydającego zezwolenie i nr

Prezydent miasta Wałbrzycha WOiSO.DSO. 5311.3.2011

 

Suma zebranych  ofiar pieniężnych uwzględniająca ilość i rodzaj zebranych
środków:
1792,98 zł

W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano środki pieniężne
w wysokości:
1792,98 zł

 

Zbiórka została  przeprowadzona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w następujących formach:

  1. dobrowolne kwoty wrzucane do puszek w czasie festynu: 682,93 zł
  2. dobrowolne kwoty wpłacane na wskazane konto:  1110,00 zł

– odsetki  od środków na rachunku bankowym:                     0,05 zł

Razem:                       1792,98 zł

 

  1. koszty  obsługi organizacji zbiórki i opłaty bankowe za rachunek: 142,31zł

 

Do przekazania na pokrycie kosztów związanych z leczeniem pozostała kwota: 1650,67 zł

Uzyskane środki finansowe ze zbiórki publicznej zostały rozdysponowane w następujący sposób:

Zebrane środki przekazano rodzicom chłopca  na pokrycie kosztów przejazdu  samochodem prywatnym do Kliniki Onkologicznej

 

 

Za Zarząd TKOPD w Wałbrzychu

Jolanta Surmaczyńska