Zapytanie ofertowe na organizacje wypoczynku letniego dla wychowanków Niepublicznego Domu Dziecka TKOPD w Wałbrzychu

 

 

ARCHIWUM

 

 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

NIEPUBLICZNY DOM DZIECKA W WAŁBRZYCHU

ul. Wrocławska 115, 58-306 Wałbrzych

NIP: 886-206-06-71, REGON: 890554841

Prosi o podanie oferty cenowej na wykonanie:
– wypoczynek zorganizowany, dla wychowanków placówki w wieku od 5 do 18 lat

 1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004r,
  Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
 2. W terminie lipiec-czerwiec 2013r.
  Miejsce organizacji wypoczynku: jeziora i morze
 3. Termin i miejsce składania ofert: 20.06.2013 do godziny 10:00 Sekretariat przy ulicy Wrocławskiej 115, 58-306 Wałbrzych
 4. Osobą upoważnioną do kontaktu z ewentualnymi wykonawcami jest: Pani Jolanta Surmaczyńska,
  tel: (74) 666-43-80 w godzinach 8-15.
 5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych
 6. Kryteria oceny ofert: cena oferty – 100%
 7. Termin związania ofertą: 30 dni

Do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalność gospodarczą

 

 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

DOM DZIECKA „NAD POTOKIEM”

ul. Główna 24, 58-311 Lubomin

NIP: 886-206-06-71, REGON: 890554841

Prosi o podanie oferty cenowej na wykonanie:
– wypoczynek zorganizowany, dla wychowanków placówki w wieku od 5 do 18 lat

 1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004r,
  Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
 2. W terminie lipiec-czerwiec 2013r.
  Miejsce organizacji wypoczynku: jeziora
 3. Termin i miejsce składania ofert: 20.06.2013 do godziny 10:00, ul. Grodzka 26/31
 4. Osobą upoważnioną do kontaktu z ewentualnymi wykonawcami jest: Pani Jolanta Surmaczyńska,
  tel: 792-434-874 w godzinach 16-20.
 5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych
 6. Kryteria oceny ofert: cena oferty – 100%
 7. Termin związania ofertą: 30 dni

Do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalność gospodarczą