w  Wałbrzychu
1%

Prowadzimy Dom Dziecka w Wałbrzychu dla 100 wychowanków.
Przekaż 1% podatku na rzecz naszego stowarzyszenia - organizacji pożytku publicznego. Nr KRS 0000040714
konto 28 1560 0013 2242 2443 7787 0001

My na Facebooku

Sponsor
 pobrane

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERT 

Dostawy artykułów spożywczych do Niepublicznego Domu Dziecka
w Wałbrzychu prowadzonego przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka  w  Wałbrzychu”

przeprowadzonym w trybie przetargu  nieograniczonego ogłoszonego w dniu 08.10.2014 r.,
BZP 213029 – 2014:

WYNIKI 2014

————————————————————————

Wyniki przetargu na

Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawy artykułów spożywczych do Niepublicznego Domu Dziecka w Wałbrzychu prowadzonego przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka  w  Wałbrzychu” przeprowadzonym w trybie przetargu  nieograniczonego ogłoszonego w dniu 22.09.2013r., BZP 192893 – 2013.

WYNIKI – 2013

Archiwum

„Dostawę artykułów spożywczych do Niepublicznego Domu Dziecka
w Wałbrzychu prowadzonego przez
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka  w  Wałbrzychu”

 WYNIKI II – 21.11.12