Wyniki przetargu

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERT 

Dostawy artykułów spożywczych do Niepublicznego Domu Dziecka
w Wałbrzychu prowadzonego przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka  w  Wałbrzychu”

przeprowadzonym w trybie przetargu  nieograniczonego ogłoszonego w dniu 08.10.2014 r.,
BZP 213029 – 2014:

WYNIKI 2014

————————————————————————

Wyniki przetargu na

Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawy artykułów spożywczych do Niepublicznego Domu Dziecka w Wałbrzychu prowadzonego przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka  w  Wałbrzychu” przeprowadzonym w trybie przetargu  nieograniczonego ogłoszonego w dniu 22.09.2013r., BZP 192893 – 2013.

WYNIKI – 2013

Archiwum

„Dostawę artykułów spożywczych do Niepublicznego Domu Dziecka
w Wałbrzychu prowadzonego przez
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka  w  Wałbrzychu”

 WYNIKI II – 21.11.12